0

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท

  • น้ำมัน veneer  MTC-D และ น้ำมันเครื่อง veneer สามล้อMTC-DG356 
  • น้ำมัน veneer  หล่อเย็น – ผสมน้ำ กรินเด็กซ์-บี
  • น้ำมัน veneer  ตัดโลหะ (ไม่ผสมน้ำ) FERCUT 150 m.
  • น้ำมัน veneer  หยอดทิ้ง MMM-D50