บริษัท แรพพิดไทยเซลส์ จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบันนี้ เราเป็น บริษัทผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น และจารบีระดับแชมป์ด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุตสาหกรรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘เวเนีย’

0

   
      บริษัท แรพพิดไทยเซลส์ จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบันนี้
เราเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น และจารบีระดับแชมป์ด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุตสาหกรรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘เวเนีย’ เราได้ทำการค้นหาสูตรใหม่ๆ มาพัฒนาและลดต้นทุน ในการตอบสนองต่อผู้บริโภคในทุกๆภาค เพื่อรองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราได้รับการรับรองด้านคุณภาพของน้ำมันเครื่องทั้ง API SERVICES / JASO คุ้มค่าต่อการใช้งาน ทั้งเชิงพาณิชย์ และส่วนบุคคลทั้งนี้น้ำมันเครื่องของเวเนีย เป็นที่ยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ใช้ยานยนต์ และเครื่องจักรการเกษตร ในกรุงเทพ และภาคต่างๆในประเทศไทย ซึ่งพอใจในการเจาะจงเลือกใช้มาเป็นเวลานาน